Supervisie en intervisie

Het doel van intervisie en supervisie is het versterken van het persoonlijk (professioneel) functioneren, het gaat hier niet direct om het verbeteren van het medisch-inhoudelijke. Zowel bij intervisie en supervisie is geen specifieke voorkennis nodig.

Supervisie
Dit is supervisie bedoeld als een leermethode. In het ziekenhuis heeft supervisie een heel andere betekenis dan in begeleidingskunde.
Bij supervisie staat de driehoek mens-werk-maatschappij centraal staat. Hoe verhoud je je als mens tot je werk, en hoe is het om als mens en als professional in deze maatschappij te staan?
Supervisie leert je te reflecteren en te leren van je ervaringen. Je kijkt naar je opvattingen, je normen en waarden, en hoe deze een rol spelen in je functioneren. Bij een supervisiesessie maak je een schriftelijke inbreng met een probleem- en vraagstelling. De inbreng wordt van verschillende kanten bekeken. Supervisie is mogelijk in een groep van 3-4 personen, of individueel en is altijd onder begeleiding van een begeleidingskundige. Het aantal sessies ligt meestal tussen de 10-13 keer, met sessies van 2 uur. Individuele supervisie duurt meestal 8-10 sessies, met een duur van 1 uur. Elke bijeenkomst supervisie (individueel en groeps-) vraagt in totaal 1 uur extra: voorbereiding, namelijk voor het maken van een schriftelijke inbreng en na de bijeenkomst voor het schrijven van een reflectieverslag.

Intervisie
Intervisie is een manier van leren waarbij casuïstiek wordt ingebracht aan de hand van een geschreven inbreng: een verbatim, of een gevalsbeschrijving. In groepjes van 5-8 personen besteed je aandacht aan de casus en de inbrenger en bekijkt het probleem door middel van diverse methodes. De kracht van intervisie is het delen van ervaringen met collega’s, het analyseren van de inbreng en te bekijken wat dat over de inbrenger zegt. Het gaat vooral om de persoon en zijn inbreng, minder over de inhoud.Je kunt leren om als groep intervisie te leren doen, of om je groep te begeleiden door mij als supervisor. Dit is afhankelijk van de vraag van de groep.
Een bijeenkomst intervisie duurt meestal 2 uur, met voorbereiding van een half uur per keer waarbij je schriftelijke inbreng maakt en de inbreng van elkaar leest. De frequentie van bij elkaar komen varieert, maar is vaak eens in de 5-6 weken. Vaak zijn intervisiegroepen doorlopend, dat wil zeggen dat ze langere tijd bij elkaar blijven. Je kunt ook een maximum aantal keer afspreken, met een minimum van 6. Groepen kunnen zich als geheel bij mij melden of ik kan losse deelnemers met elkaar in een groep plaatsen.

Intervisie training
Als je met je groep een stevige start wil maken, kan ik jullie tijdens een aantal bijeenkomsten hierbij begeleiden. Afhankelijk van jullie ervaring met intervisie en de vraag, zal het neerkomen op ongeveer 3-8 sessies van 2 uur, of 2-3 dagdelen training, met een voorbereiding van ongeveer een half uur per sessie, of een uur per dagdeel.

Voor artsen en sommige andere zorgverleners is bij intervisie en supervisie accreditatie mogelijk.