Samenwerkingsverbanden en opdrachtgevers

Samenwerking en projecten

De vereniging van Coaches voor medici bestaat uit supervisoren die aan kwaliteitseisen moeten voldoen, zoals intercollegiale toetsing op het gebied van intervisie en supervisie, nascholing en ervaring in uren. Ik ben sinds november 2016 bestuurslid van Coaches voor Medici.  www.coachesvoormedici.nl

Ik ben sinds 2018 docent in de Kaderopleiding Supervisie&Coaching van het NHG en tevens docent in de cursus Erkend Kwaliteitsconsultent (EKC) van het NHG. https://www.nhg.org/scholing

Bloom is een bedrijf met wie ik samenwerk sinds 2012. We organiseren nascholingen, coaching en intervisie voor doktersassistentes, aios en triagisten op het gebied van communicatie. https://www.bloomcommunicatie.nl

Met veel plezier ben ik als coach verbonden aan het Erasmus Challenge Support Programma, een project waarbij wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de effecten van coaching op artsen. https://challengesupport.nu

Omdat ik mensen begeleid bij herstel van burn out, werk ik met anderen samen om te kunnen verwijzen indien nodig. zo werk ik samen met zinnenzoo. https://www.zinenzoo.nl/team/

Deskundigheidsbevordering

Ik werk samen in ‘AMIvisie’, een samenwerkingsverband met Ad Bolhuis en IIonka Brugemann, beide huisarts en NHG-supervisor. Wij stimuleren onze eigen professionaliteit en blijven werken aan onze ontwikkeling als coach/supervisor. Tevens verzorgen we samen workshops, heidagen en trainingen. We vullen elkaar goed aan met onze kwaliteiten en deskundigheid. www.sense-coaching.nl en www.adbolhuis.nl

Naast Amivisie ben ik deelnemer van een intervisiegroep (intervisie over supervisie) bestaande uit 7 andere supervisoren van Coaches voor Medici. We komen eens in de 6-8 weken bij elkaar. Zo houd ik mijzelf scherp en sta ik in contact met andere collega’s met hun verschillende stijlen en aanpak.