Samenwerkingsverbanden en opdrachtgevers

Samenwerking en projecten

De vereniging van Coaches voor medici bestaat uit supervisoren die aan kwaliteitseisen moeten voldoen, zoals intercollegiale toetsing op het gebied van intervisie en supervisie, nascholing en ervaring in uren. Ik ben sinds november 2016 bestuurslid van Coaches voor Medici.  www.coachesvoormedici.nl

Ik werk samen met een aantal coaches en inspiratoren aan onze missie om vitaliteit te bevorderen van professionals werkzaam in de zorg. We hebben een uitdagende 2-daagse training ontwikkeld die wij nu aanbieden, te vinden op www.care4professionals.nl

Ik ben deelnemer aan de expertgroep van de stichting ‘van Klacht naar Kracht’, www.klachtnaarkracht.org. Deze stichting bestaat uit supervisoren/coaches en heeft tot doel het verbeteren van ‘professional performance’ en het welzijn van artsen die verwikkeld zijn in een klachtenprocedure. Via deze website kun je coaches vinden die je kunnen begeleiden bij een klacht.

Bij CSR heb ik een opleiding voltooid tot burnout-coach en heb mij sinds 2018 aangesloten als samenwerkingspartner. Ik kom in coach- en supcervisietrajecten veel overbelasting en burn out tegen en had behoefte aan meer kennis en handvatten om te begeleiden bij verbeteren van vitaliteit. https://www.csrcentrum.nl

Ik ben sinds 2018 docent in de Kaderopleiding Supervisie&Coaching van het NHG en tevens docent in de cursus Erkend Kwaliteitsconsultent (EKC) van het NHG. https://www.nhg.org/scholing

Bloom is een bedrijf met wie ik samenwerk sinds 2012. We organiseren nascholingen, coaching en intervisie voor doktersassistentes, aios en triagisten op het gebied van communicatie. https://www.bloomcommunicatie.nl

 

Deskundigheidsbevordering

Ik werk samen in ‘AMIvisie’, een samenwerkingsverband met Ad Bolhuis en IIonka Brugemann, beide huisarts en NHG-supervisor. Wij stimuleren onze eigen professionaliteit en blijven werken aan onze ontwikkeling als coach/supervisor. Tevens verzorgen we samen workshops, heidagen en trainingen. We vullen elkaar goed aan met onze kwaliteiten en deskundigheid. www.sense-coaching.nl en www.adbolhuis.nl

Naast Amivisie ben ik deelnemer van een intervisiegroep (intervisie over supervisie) bestaande uit 7 andere supervisoren van Coaches voor Medici. We komen eens in de 6-8 weken bij elkaar. Zo houd ik mijzelf scherp en sta ik in contact met andere collega’s met hun verschillende stijlen en aanpak.